Závěrečný účet obce Nemojov za rok 2017

vyvěšeno dne 9.7.2018………..sejmuto dne………… Usnesením 1/20/2018 schválilo ZO dne 22.6.2018 závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nemojov za uplynulý kalendářní rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků. ZO pověřilo starostu kontrolou, aby i nadále byly prostředky opatrovníka vedeny na účtu 261- pokladna a byly…

Návrh závěrečného účtu obce Nemojov za rok 2017

vyvěšeno dne 28.5.2018………..sejmuto dne 9.7.2018 Závěrečný účet 2017 ZPRÁVA FINÁLNÍ – Nemojov (1.1.2017 – 31.12.2017) (Příloha č.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření) Účetní závěrka ZŠ, MŠ Nemojov za rok 2017 (Příloha č.2 – Finanční hospodaření zřízených právnických osob) Občané se mohou k návrhu vyjádřit písemně do 22.06.2018 (včetně) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Vaše…

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro léta 2019-2021

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 2.1.2018

Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021

Návrh Rozpočtu Obce Nemojov pro rok 2018

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 2.1.2018 Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu 2018 Sumář Návrh rozpočtu 2018 Příjmy Návrh rozpočtu 2018 Běžné výdaje Návrh rozpočtu 2018 Kapitálové výdaje web…