Poskytnutí informace 14.7.2017 dle §106/1999 Sb.

Č.j. : 448 / 2017/ lek Nemojov, dne 14.7.2017 Věc: Poskytnutí informace o zpracování osobních údajů dne 16.6.2017 obdržel Obecní úřad Nemojov Vaši žádost, řazenou pod č.j.392/2017/lek. Žádáte na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017. V příloze Vám zasíláme…