Oznámení zahájení územního řízení – prodloužení stoky A3-7

vyvěšeno 21.4.2016……….sejmuto 6.5.2016

Oznámení zahájení územního řízení – Kanalizace a ČOV Nemojov, 2.etapa, prodloužení stoky A3-7

2016-16315 Oznámení zahájení ÚR prodl. A3-7

PROJEKT: Kanalizace Nemojov II.etapa – stoka A3, A3-7 (Starobucké Debrné)

logo_colour_CMYK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZACE

Vážení spoluobčané, od pondělí 15.2.2016 opět začne výstavba stoky A3 kolem nádrže na Starobuckém Debrném až ke křižovatce. Spolu s výstavbou kanalizace se v této ulici budou budovat nejen jednotlivé kanalizační přípojky, ale bude probíhat i přepojení vodovodních přípojek ze starého vodovodního řadu na nový plastový. Po výstavbě kanalizace A3 se stroje přesunou na stoku…

Smlouva o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ES06404 ze dne 10.12.2015

Smlouva o dotaci z Královéhradeckého kraje ES06404 ze dne 10.12.2015 (dotace na kanalizaci II.etapa stoka A3, A3-7 Starobucké Debrné – 600.000,- Kč)

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KH.kraje ES06404

PROJEKT: Kanalizace Nemojov II.etapa – stoka A3, A3-7 (Starobucké Debrné)

logo_colour_CMYK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje