Oznámení veřejnou vyhláškou – stavební povolení na kanalizaci – III.etapa – Dolní, Horní, a Nový Nemojov, Starobucké Debrné

vyvěšeno dne 21.9.2018………………sejmuto  dne 8.10.2018 Veřejná vyhláška_Dostavba_kanalizace_SPoznámení Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí. Rozhodnutí ve…

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o změně ÚR – kanalizace a ČOV Nemojov

vyvěšeno 14.3.2018………….sejmuto 3.4.2018 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí – Kanalizace a ČOV Nemojov Stoka A část 1. a Stoka A část 2, Stoka C, Stoka C1, Stoka C2, Přípojka NN pro Čerpací stanici odpadních vod, Čerpací stanice odpadních vod a výtlak C, Tlaková kanalizace Nemojov zahájení řízení ÚR –…

VZMR – Sportovní hřiště v obci Nemojov 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí sportovního hřiště v Nemojově.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby víceúčelového hřiště pro míčové hry s doplněním o cvičební prostor venkovních strojů a vybudování doskočiště skoku dalekého.

Výzva a ZD Nemojov sportovní hřiště_VZMR (vyvěšeno 5.2.2018)

Oznámení o výsledku 16.2.2018 (vyvěšeno 19.2.2018)

SOD Stavosport (vyvěšeno 27.2.2018)