Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro léta 2019-2021

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 2.1.2018

Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021