Oznámení veřejnou vyhláškou – stavební povolení na kanalizaci – III.etapa – Dolní, Horní, a Nový Nemojov, Starobucké Debrné

vyvěšeno dne 21.9.2018………………sejmuto  dne 8.10.2018 Veřejná vyhláška_Dostavba_kanalizace_SPoznámení Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí. Rozhodnutí ve…

Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek

vyvěšeno 25.7.2018………….sejmuto………………. V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace hejtman Královéhradeckého…