Oznámení veřejnou vyhláškou – stavební povolení na kanalizaci – III.etapa – Dolní, Horní, a Nový Nemojov, Starobucké Debrné

vyvěšeno dne 21.9.2018………………sejmuto  dne 8.10.2018 Veřejná vyhláška_Dostavba_kanalizace_SPoznámení Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí. Rozhodnutí ve…