Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – odpady

vyvěšeno 21. 3. 2015 – sejmuto 6. 4. 2015 – nabývá účinnosti 6. 4. 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nemojov

Vyhláška č.1_2015 – odpady

Příloha č.1 – kontejnery k vyhl.č.1_2015

Příloha č.2 – kontejnery k vyhl.č.1_2015