Výkresy a texty územního plánu obce Nemojov.

Opatření obecné povahy – územní plán Nemojov – DOC

Odůvodnění územního plánu Nemojova – DOC

Textová část územního plánu Nemojova – DOC

Hlavní výkres – energetika – PDF

Hlavní výkres – urbanistická koncepce – PDF

Odůvodnění územního plánu, koordinační výkres – PDF

Hlavní výkres – vodní hospodářství – PDF

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – PDF

Výkres základního členění území – PDF

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – PDF

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat