Vážení spoluobčané,
od pondělí 15.2.2016 opět začne výstavba stoky A3 kolem nádrže na Starobuckém Debrném až ke křižovatce. Spolu s výstavbou kanalizace se v této ulici budou budovat nejen jednotlivé kanalizační přípojky, ale bude probíhat i přepojení vodovodních přípojek ze starého vodovodního řadu na nový plastový.
Po výstavbě kanalizace A3 se stroje přesunou na stoku A3-7 (od pana Strnada ke trafostanici (začátek Starobuckého Debrného).

 

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti na staveništi a buďte prosím ohleduplní k výstavbě.

 

Děkuji.

David Pěnička, starosta

PROJEKT: Kanalizace Nemojov II.etapa – stoka A3, A3-7 (Starobucké Debrné)

logo_colour_CMYK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

a Ministerstva zemědělství ČR

 

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat