Zastupitelstvo obce
Komise a výbory

Starosta
Ing. David Pěnička

Místostarosta
Josef Nypl

Zastupitelé
Lenka Kněžourová

Ing. Monika Ptáčková 

Jan Adam

Josef Lipert

Jan Benák

Kontrolní výbor
Lenka Kněžourová, předseda

Finanční výbor
Ing. Monika Ptáčková, předseda