Slučí kameny

Vzdálenost 4 km,  511 m.n.m.

Výrazný pískovcový skalní útvar v lese na Kocléřovském hřbetu, dlouhý asi 25 m, široký 10 m a vysoký až 7 m, bez rozhledu. Modelace skal způsobena průběhem puklin a šikmým, až křížovým zvrstvením různě odolných svrchnokřídových pískovců.

78slučí kameny

Budhovy kameny

Vzdálenost – 4 km

Tajemné skalní útvary nacházející se při žluté turistické trase vedoucí z vesničky Hájemství – Vítězná (cca 500 m) ke Slučím kamenům.
budhovy kamenyScreen Shot 04-03-15 at 10.09 PM

Karolínina vyhlídka

Vzdálenost – 4 km

Carolinenhohe (Karolínina vyhlídka), na vrchol vede kovový žebřík. Vyhlídka byla vytvořena v 19. století, jak napovídá letopočet vytesaný do skály, nejspíše Sudetskými turisty. Bohužel z vyhlídky není kromě krásně vzrostlých smrků nic vidět.

Screen Shot 04-03-15 at 10.18 PM 002Screen Shot 04-03-15 at 10.18 PM 001Screen Shot 04-03-15 at 10.18 PM


Osada Hájemství - stromový kalendář

Vzdálenost – 2,5 km

Areál environmentální výchovy s dětským hřištěm, arboretem obsahujícím 22 stromů Keltského stromového kalendáře a naučnou stezkou.
Hajemstvi-01Hajemstvi-02Hajemstvi-03Screen Shot 04-03-15 at 11.00 PM


Vodopád Nemojov

Vodopád Dolní Nemojov

048036033

Křížová cesta a Mariánské poutní místo

Vzdálenost – Vítězná – 4km
Křížová cesta se čtrnácti zastaveními zobrazenými na litinovýchdeskách, doplněná kaplí Getsemany a kaplí Božího hrobu na Mariánskémpoutním místě.

798081

Přehrada Les Království

Vzdálenost – 1km
Jedna z nejstarších přehrad v Čechách, dříve též Těšnovská přehrada či přehrada Les Království, vystavěná na řece Labi nedaleko obce Bílé Třemešné v letech 1910-1919 za účelem zadržování vodních přívalů z Krkonoš. Hráz je vybudována z kvádrů, je dlouhá 224 metrů, vysoká 41 metrů a široká 37 metrů v základech a 7,2 metrů v koruně. Plocha vodní nádrže je 58 ha, začíná u obce Debrné a je 8 km dlouhá. Hloubka u hrázečiní 28 metrů. Pod hrází stojí hydroelektrárna.

Celkové informace o přehradě najdete zde
Další popis a hodně fotografií najdete zde
On-line povodňové zpravodajství najdete zde

83 82 84 85 86

ZOO DK

Vzdálenost – 7km
Poznejte Africké safari, navštivte savanu, prodírejte se deštným pralesem, nebo objevujte tajemství života na korálovém útesu. Nechte se unést iluzí Afriky při pohledu na velká stáda zvířat.

www.zoodk.cz

62 61 60 59

Braunův Betlém

Vzdálenost – 14km
Přírodní muzeum, poutní a meditativní areál vybudovaný v letech 1723-1732 hrabětem Františkem Antonínem Šporkem západně od Kuksu na zalesněném severním svahu Libotovského hřbetu nad Žírčí. Zde umístěné plastiky vytvořené Matyášem Bernardem Braunem patří mezi jeho vrcholná díla, např. socha poustevníka Jana Garina, sv. Jana Křtitele s beránkem, sv. Máří Magdaleny, dále reliéfy Vidění sv. Huberta (na skále), Narození Páně a příjezd Tří králů, plastika Krista se Samaritánkou apod. Sochy byly původně polychromovány a celek doplňovaly další dřevěné plastiky a artefakt.

Podrobný popis jednotlivých soch najdete zde

65 64 63

Hospital Kuks

Vzdálenost – 15km
Obec Kuks leží v údolí Labe. Původně lázně založené v těchto místech na konci 17. století hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, posléze se objekt rozrostl v honosnou rezidenci a centrum společenského života tehdejší šlechtické společnosti.
Monumentální barokní komplex, rozložený na protilehlých návrší labského údolí, byl vystavěn v letech 1694-1724. Jednalo se o symetricky komponované celky duchovního života na jižním a světského života na severním břehu Labe. Světská část tvořená zámkem, lázněmi, hostincem, divadlem a dalšími objekty je dnes v torzu. Dnešní památkové rezervaci dominuje špitální kostel Nejsv. Trojice od G. B. Alliprandiho, vystavěný v letech 1707-1710, na terase před kostelem stojí 8 soch Blahoslavenství, sochy andělů Blažené a žalostné smrti a socha Náboženství z let 1712-1718.
Před budovou ke kostelu přilehlého špitálu Milosrdných bratří, vystavěného v letech 1708-1716, stojí 12 alegorií Ctností a 12 alegorií Neřestí vzniklých v letech 1715-1718. Tyto sochy patří mezi vrcholná díla mistra Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny.
V severním křídle špitálu je umístěna rekonstruovaná lékárna s původním inventářem z doby kolem roku 1740.

Na konci srpna každoročně Kuks ožívá festivalem barokního divadla pod názvem Theatrum Kuks a začátkem listopadu Svatohubertskými slavnostmi s ukázkami honu na lišku a trhy s řemeslnou výrobou v dobových kostýmech.

Více najdete zde

66 67 68 69 70

Zvičina 671 m.n.m – Raisova chata, kostel

Vzdálenost – 14km
Nejvyšší vrch Podzvičinska Zvičina (671 m n.m.), významný turistický cíl skřižovatkou značených turistických tras, snadno přístupný.
Na vrcholupoutní kostelík sv. Jana Nepomuckého z roku 1706, upravený v 70. letech19. století, a Raisova turistická chata vystavěná roku 1904 na místěpůvodního hostince. Z rozhledny chaty i nezalesněných míst překrásnévýhledy na Krkonoše, Podkrkonoší, Orlické hory i Český ráj.

Terény proběžkařské a sjezdové lyžování, paragliding.

Na východním svahu, přičerveně značené trase do Bílé Třemešné, kamenná kaple u Mariánskéhopramene, poblíž lokalita zvaná Lázně pod Zvičinou, dříve též Lázně ustudny Mariánské či Mariánské lázně, dnes hotel.

Lyžování na Zvičině zde
Létání na Zvičině zde
Celkové informaceo Zvičině zde

71 72 73 74 75

Lázně pod Zvičnou, kaple u Mariánského kamene

Vzdálenost – 9km
Každý turista, který se vydá pěšky po turistické značce od BíléTřemešné na Zvičinu projde kolem dvou zachovalých lázeňských budov,které mají svou zajímavou historií. Na samém úpatí Zvičiny byl vpolovině 19. století objeven pramen se zázračnou pramenitou vodou. Tousi podle pověsti vyléčila své nevidomé oči jedna místní dívenka. Nasamém konci Prusko- rakouské války zde v tomto místě odpočívali raněnípruští vojáci. I na ně měla prý blahodárný účinek. 
Od roku 1886 začínábýt proto kolem tohoto pramene rušno. Pan Johann Hetfleisch postavil vsamé blízkosti pramene kapličku se souškou Panny Marie. Pramen se stávácílem mnoha občanů. Do roku 1910 byl postaven hostinec a dvě lázeňskébudovy spojené kolonádou, ze které byl krásný výhled na Krkonoše. Vroce 1928 staví rodina Hetfleischova zděný kostelík, který byl zasvěcenPanně Marii a občas tu byla konána i mše svatá. Tento kostelík sedochoval dodnes. Nad nim je zděný altánek se sochou Panny Marie. Nasvahu vedle budov byly ve 20 letech zbudovány architektem KarlemJarolímkem dva lyžařské skokanské můstky. V roce 1933 dochází k dalšípřestavbě. Budova už byla třípatrová s osmdesáti pokoji a v době sezónyse tu léčilo až 220 hostů. V té době byl pravidelným hostem lázní iprof. Zdeněk Nejedlý. Po Mnichově se staly lázně součástí Velkoněmeckéříše. Byly zde umístěny děti z vybombardovaných německých měst. Poválce byly lázně znárodněny a přešly pod správu ROH jako Lázně ZdeňkaNejedlého. Zotavovna byla udržována a rekreanti tu nacházely příjemné,zdravé a hlavně levné pobyty, letní čtrnáctidenní za 140 Kčs. Po roce1989 se majetek ROH dostává pod název OREA a v současné době je „Hotelpo Zvičinou“ uvedenou organizací pronajat paní Nancy Engelen zHolandska. V provozu je pouze hlavní budova.

76 77