vyvěšeno dne 9.7.2018………..sejmuto dne…………

Usnesením 1/20/2018 schválilo ZO dne 22.6.2018 závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nemojov za uplynulý kalendářní rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků. ZO pověřilo starostu kontrolou, aby i nadále byly prostředky opatrovníka vedeny na účtu 261- pokladna a byly řádně inventarizovány.

Závěrečný účet 2017

ZPRÁVA FINÁLNÍ – Nemojov (1.1.2017 – 31.12.2017) (Příloha č.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)

Účetní závěrka ZŠ, MŠ Nemojov za rok 2017 (Příloha č.2 – Finanční hospodaření zřízených právnických osob)

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat