Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise 2017                                     vyvěšeno 13.11.2017

Poskytnutí informace o voleb. okrsku, zapisovatel volební komise 2018                   vyvěšeno 28.11.2017

Svolání prvního zasedání OVK 2017                                                                     vyvěšeno 18.12.2017

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 2018                                           vyvěšeno 28.12.2017

Výsledek I.kolo – obec Nemojov

Výsledek I.kolo – celá ČR