Č.j. : 448 / 2017/ lek Nemojov, dne 14.7.2017


Věc: Poskytnutí informace o zpracování osobních údajů

dne 16.6.2017 obdržel Obecní úřad Nemojov Vaši žádost, řazenou pod č.j.392/2017/lek.

Žádáte na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

o základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017.

V příloze Vám zasíláme vyplněný dotazník

VO - odpověď 14.7.2017 anonym str.1 VO - odpověď 14.7.2017 anonym str.2 VO - odpověď 14.7.2017 anonym str.3

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat