Zastupitelstvo obce
Komise a výbory

Starosta
Ing. David Pěnička (SNK)

Místostarostka
Lenka Kněžourová (SNK)

Zastupitelé
Jan Benák (SNK)
Martin Frýzl (SNK)
Josef Lipert (Volba pro naši obec)
Jiřina Pušová (SNK)
Mgr. Petra Chmelíková (SNK)

Kontrolní výbor
Jan Benák, předseda

Finanční výbor
Martin Frýzl, předseda

Stavební komise a komise životního prostředí
Josef Lipert, předseda

Komise pro vzdělávání, kulturu a sport
Mgr. Petra Chmelíková, předsedkyně

Komise pro občanské záležitosti
Jiřina Pušová, předsedkyně