Vyhláška 4/2012

vyvěšeno 14. 10. 2012 – sejmuto 30. 10. 2012 – nabývá účinnosti 1. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. DOC

Vyhláška 2/2012

vyvěšeno 15. 8. 2012 – sejmuto 30. 8. 2012 – nabývá účinnosti 1. 1. 2013 – zasláno příslušnému spávci daně 1. 9. 2012

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. PDF

Závazné opatření

vyvěšeno 19. 6. 2012 – sejmuto 4. 7. 2012 – nabývá účinnosti 4. 7. 2012

Závazné opatření Obecního úřadu v Nemojově o připojení obyvatel na kanalizaci pro veřejnou potřebu. DOC

Vyhláška 2/2009 – Požární řád obce Nemojov

vyvěšeno 26. 12. 2009 – sejmuto 11. 1. 2010 – nabývá účinnosti 11. 1. 2010

Obecně závazná vyhláška obce Nemojov č. 2/2009, Požární řád obce Nemojov DOC

Řád ohlašovny požárů RTF

Plán zdrojů požární vody pro Nový a Dolní Nemojov PDF

Plán zdrojů požární vody pro Horní Nemojov a Starobucké Debrné PDF