POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZACE

Vážení spoluobčané, od pondělí 15.2.2016 opět začne výstavba stoky A3 kolem nádrže na Starobuckém Debrném až ke křižovatce. Spolu s výstavbou kanalizace se v této ulici budou budovat nejen jednotlivé kanalizační přípojky, ale bude probíhat i přepojení vodovodních přípojek ze starého vodovodního řadu na nový plastový. Po výstavbě kanalizace A3 se stroje přesunou na stoku…

Závazné opatření

vyvěšeno 19. 6. 2012 – sejmuto 4. 7. 2012 – nabývá účinnosti 4. 7. 2012

Závazné opatření Obecního úřadu v Nemojově o připojení obyvatel na kanalizaci pro veřejnou potřebu. DOC