Vyhláška 4/2012

vyvěšeno 14. 10. 2012 – sejmuto 30. 10. 2012 – nabývá účinnosti 1. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. DOC