Vidimace je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem. Pro ověření pouze podpisu se používá legalizace.

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ten, kdo provádí vidimaci, za obsah listiny neodpovídá. Vidimace se na vidimované listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 

Na OU Nemojov provádíme vidimace a legalizace:

  • cena za ověřování listin je 30,- Kč/stránku
  • cena za ověření podpisu je 30,- Kč