V obci Nemojov vybíráme tyto místní poplatky:

1/ Místní poplatek ze psů – splatný jednorázově nejpozději do konce února 

výše poplatku:  100,- Kč za prvního psa

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

podrobnosti (úlevy, osvobození….) viz. Obecně závazná vyhláška č.1_2012 o místním poplatku ze psů

 

2/ Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

    – splatný jednorázově nejpozději do konce června

výše poplatku: 450,- Kč / osoba trvale přihlášena

450,- Kč / rekreační objekt

podrobnosti (úlevy, osvobození….) viz. Obecně závazná vyhláška č.3_2015 o poplatku za odpady

 

3/ Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - splatný nejpozději do posledního dne pololetí

výše poplatku: 15,- Kč / osoba / každý započatý den, není-li tento dnem příchodu

Ubytovatel je povinen bez vyzvání předložit ubytovací knihu správci poplatku každoročně do 30.června

podrobnosti viz. Obecně závazná vyhláška č.2_1998 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

 

Poplatek je možno uhradit hotově na obecním úřadě u úředních hodinách

nebo na bankovní účet u KB číslo 96 206 01 / 0100 – jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte druh poplatku.

 

Děkujeme