vyvěšeno 21. 12. 2011 – sejmuto 5. 1. 2012 – nabývá účinnosti 5. 1. 2012

Obecně závazná vyhláška o stanovení vodného pro rok 2012. DOC

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat