vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 2.1.2018

Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Návrh rozpočtu 2018 Sumář

Návrh rozpočtu 2018 Příjmy

Návrh rozpočtu 2018 Běžné výdaje

Návrh rozpočtu 2018 Kapitálové výdaje web

Návrh rozpočtu 2018 Financování

Návrh rozpočtu 2018 Příjmy – porovnání s 2017

Návrh rozpočtu 2018 Výdaje – porovnání s 2017

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat