Bezplatná telefonní čísla tísňových volání

150 – hasiči

155 – záchranná služba

156 – městská policie

158 – státní policie

112 – mezinárodní tísňové volání

Co nahlásit?

  • kdo volá – své jméno a příjmení a telefonní číslo,
  • kde se to stalo – adresu, místo mimořádné události,
  • co se stalo – požár, nehoda, …
  • odpověz na otázky, a postupuj podle pokynů, které ti telefonní operátor dá.

Po skončení hovoru očekávej, že ti telefonní operátor zavolá, aby ověřil, že se nejedná o planý poplach.