Restaurace

Rezervace:

Marelová Lenka 737 032 207

Restaurace Nemojov se nachází v přízemí budovy s č.p.11 (stavba občanského vybavení) na st.p.č.5 – zast. plocha a nádvoří o výměře 593m2, v katastrálním území Dolní Nemojov.

otevírací doba zima